TNN online วันนี้วันอะไร 19 ธันวาคม ตรงกับ “วันประสูติกรมหลวงชุมพรฯ พระบิดาแห่งทหารเรือไทย”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 19 ธันวาคม ตรงกับ “วันประสูติกรมหลวงชุมพรฯ พระบิดาแห่งทหารเรือไทย”

วันนี้วันอะไร 19 ธันวาคม ตรงกับ “วันประสูติกรมหลวงชุมพรฯ พระบิดาแห่งทหารเรือไทย”

วันประสูติของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทย

วันนี้วันอะไร 19 ธันวาคม ตรงกับ “วันประสูติกรมหลวงชุมพรฯ พระบิดาแห่งทหารเรือไทย”

รู้หรือไม่ วันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมารดาคือเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาจากกองทัพเรือว่าเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2544 จากพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงวางรากฐานและพัฒนาปรับปรุงทหารเรือสยามให้เจริญก้าวหน้าตามแบบประเทศตะวันตก


ขณะที่ชื่อ “เสด็จเตี่ย” ที่นักเรียนนายเรือพากันเรียกนั้น สันนิษฐานว่ามาจากการที่พระองค์ทรงขัดดาดฟ้าให้นักเรียนนายเรือใหม่ ๆ ที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือหลวงพาลีรั้งทวีปดูเป็นแบบอย่างในปี 2462 หลังจากที่ทอดพระเนตรเห็นนักเรียนเหล่านั้นทำท่าทางขัดด้วยท่าทีเงอะงะเก้งก้าง โดยตรัสกับพวกนักเรียนเหล่านั้นว่า “อ้ายลูกชาย มานี่ เตี่ยจะสอนให้”


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง