TNN online พบสารสกัด "ช่อดอกกัญชา" มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง

TNN ONLINE

สังคม

พบสารสกัด "ช่อดอกกัญชา" มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง

พบสารสกัด ช่อดอกกัญชา มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยสารสกัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เตรียมทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง

วันนี้ ( 27 พ.ย. 64 )นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้วิจัยและพัฒนากัญชามาอย่างต่อเนื่อง ขึ้นทะเบียนกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1 พันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 (มีปริมาณทีเอชซีสูง) พันธุ์หางกระรอก ภูพานเอสที 1 (ทีเอชซีและซีบีดีใกล้เคียงกัน) และพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 (มีปริมาณซีบีดีสูง) นำสารสกัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยมาทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง 7 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งไต มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งสมอง และมะเร็งตับอ่อน ด้วยวิธีของไหลวิกฤตยิ่งยวด เป็นวิธีที่สามารถสกัดสารแคนนาบินอยด์ในกัญชาได้ดี ผลการทดลองพบว่าสารสกัดกัญชาที่มีทีเอชซี 1 ส่วนต่อซีบีดี 6 ส่วน มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งไต และเซลล์มะเร็งตับ ได้ดี

โดยสารสกัดกัญชาที่มีทีเอชซี 10 ส่วนต่อซีบีดี 1 ส่วน มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด เซลล์มะเร็งลำไส้ เซลล์มะเร็งสมอง และมะเร็งตับอ่อน ได้ดีเมื่อเทียบกับยาด็อกโซรูบิซิน ส่วนสารสกัดที่มีสัดส่วน ทีเอชซี 2 ส่วนต่อซีบีดี 1 ส่วน มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งแบบไม่มีความจำเพาะ และพบว่าสารสกัดดังกล่าวยังมีฤทธิ์ที่ดีในการสมานรอยแผลในเซลล์ปอดเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง นอกจากนี้ ยังได้วิจัยด้านพิษวิทยาในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดกัญชาไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ ในเชื้อแบคทีเรีย

ทั้งนี้ ข้อมูลการวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว แสดงให้เห็นว่ากัญชาพันธุ์ไทยนำมาพัฒนาเป็นยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ต้องคำนึงถึงขนาดที่อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษ หรือผลกระทบต่อร่างกาย กรมวิทยาศาสตร์มีแผนทดสอบความปลอดภัยของสารสกัดกัญชาในสัตว์ทดลอง หรือระดับคลินิกต่อไป สร้างความมั่นใจว่ามีประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

ภาพจาก : ผู้สื่อข่าว TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ