TNN online วันนี้วันอะไร 2 ธันวาคม ตรงกับ “วันสุนัขพันทางแห่งชาติ”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 2 ธันวาคม ตรงกับ “วันสุนัขพันทางแห่งชาติ”

วันนี้วันอะไร 2 ธันวาคม ตรงกับ “วันสุนัขพันทางแห่งชาติ”

รู้หรือไม่ว่าวันนี้ หรือวันที่ 2 ธันวาคม ตรงกับ “วันสุนัขพันทางแห่งชาติ”!

วันนี้วันอะไร 2 ธันวาคม ตรงกับ “วันสุนัขพันทางแห่งชาติ”

มาร่วมเฉลิมฉลองให้กับสุนัขที่เกิดจากพันธุ์ผสมทั่วทุกมุมโลก โดยการให้ความรัก ความเมตตาแก่พวกมัน เพราะวันนี้ หรือวันที่ 2 ธันวาคม ตรงกับ “วันสุนัขพันทางแห่งชาติ”! 

“สุนัขพันทาง” คือสุนัขพันธุ์ที่เกิดจากการผสมสายพันธุ์ร่วมกันมากกว่า 2 สายพันธุ์ โดยในอดีต สุนัขพันทาง มักจะอยู่แบบร่อนเร่ ตามถนนและชุมชนต่างๆ ไม่เป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ แถมยังมีนิสัยค่อนข้างไม่มีระเบียบ หรือบางตัวอาจดุร้าย ซึ่งที่เป็นเช่นนี้ เพราะสุนัขพันทางเกิดจากการปล่อยปละละเลยของผู้เลี้ยง ที่ไม่เอาใจใส่ และไม่มีการคุมกำเนิดที่ดี จึงมีการผสมระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ จากที่ต่างแห่ง จึงได้สุนัขลูกผสมที่ไม่อาจบอกสายพันธุ์ที่ชัดเจนได้

แต่ในปัจจุบันค่านิยมเหล่านี้ได้หมดไป และสุนัขพันทางก็มาเป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงมากขึ้น เพราะผู้คนเริ่มตระหนักว่า ไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์เด่นชัด หรือจะเป็นสุนัขพันทาง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความรักความใส่ใจไม่ต่างกัน 

ดังนั้น มาร่วมเฉลิมฉลองวันนี้ ด้วยการมอบความรัก ความเมตตา ให้กับสุนัขพันทางทุกตัวบนโลกใบนี้กันเถอะ!


ที่มาข้อมูล : www.daysoftheyear.com

ที่มาภาพ : Gettyimages


ข่าวแนะนำ