TNN online วันนี้วันอะไร วันแห่งกระจก ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งกระจก ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันแห่งกระจก ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน

วันแห่งกระจกตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตัวเอง

 รู้หรือไม่ ในโลกของเรามีวันแห่งกระจก ซึ่งวันแห่งกระจกเป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นทุกวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งวันนี้เกิดขึ้นจากการเล่นคำในภาษาญี่ปุ่นคือ いい (11) กับ ミラー(30) = ii mirror ที่แปลว่า กระจกที่ดี


วันแห่งกระจกเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นหันมาสนใจบุคลิกภาพของตนเองและออกกำลังกายเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่สวยงาม

วันนี้วันอะไร วันแห่งกระจก ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน

ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง