TNN online ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล ตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้

TNN ONLINE

สังคม

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล ตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล ตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้

สำนักงานประกันสังคม เตรียมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2565 ได้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.64 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.65

วันนี้ (20 พ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งว่า สปส. ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.65  

หากผู้ประกันตน มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน แอปพลิเคชั่น SSO Connect

ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือก จะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว

ผู้ประกันตน สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวก จึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชน และแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล 

กรณีคนต่างด้าว ที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 และสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ


ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง