TNN online วันนี้วันอะไร วันฉลองความสามารถพิเศษ ตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันฉลองความสามารถพิเศษ ตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันฉลองความสามารถพิเศษ ตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน

วันแห่งความสามารถพิเศษตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่ทุกคนจะให้ความสำคัญกับความสามารถพิเศษของตัวเอง ทั้งความสามารถเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งถือเป็นความสามารถพิเศษที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 23 พฤศจิกายนเป็นวันแห่งการฉลองความสามารถพิเศษ (Celebrate Your Unique Talent Day) ซึ่งถือเป็นวันที่จะทำให้ทุกคนกลับมาให้ความสำคัญกับความสามารถพิเศษของตัวเองอีกครั้ง ทั้งความสามารถเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งถือเป็นความสามารถพิเศษที่ทำให้ตัวเรามีความสุขจนไม่อาจประเมินค่าได้


ความสามารถพิเศษ คืออะไร

ความสามารถพิเศษ คือ คุณสมบัติหรือความสามารถเด่นของบุคคลที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งสามารถแบ่งความสามารถพิเศษเหล่านี้ออกได้ 3 แบบ คือ

1. ความสามารถในการควบคุมร่างกายในส่วนที่คนทั่วไปทำไม่ได้ เช่น กระดิกหูซ้ายขวา,ยักคิ้ว,ห่อลิ้น ซึ่งล้วนเป็นกรรมพันธุ์ที่มีมาตั้งแต่เกิด ไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญ

2. ความสามารถทั่วไปที่ฝึกฝนโดยเฉพาะ เช่น ศิลปะการต่อสู้,ดนตรี,เต้นรำ,ร้องเพลง,วาดรูป และกีฬา

3. ความสามารถเเปลกที่คนทั่วไปไม่ค่อยทำกัน เช่น ควงปากกาด้วยความเร็ว,โชว์การหมุนรูบิกด้วยความเร็ว,เล่นมายากล หรือ เลียนเสียงสัตว์

วันนี้วันอะไร วันฉลองความสามารถพิเศษ ตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน

ทั้งนี้ ไม่ว่าความสามารถพิเศษที่เรามีจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อย แต่หากมันทำให้ตัวเรามีความสุขก็ถือเป็นสิ่งพิเศษในชีวิตเราเช่นกัน


ที่มาข้อมูล : โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง