TNN online วันนี้วันอะไร วันสากลแห่งการยอมรับความต่าง ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันสากลแห่งการยอมรับความต่าง ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันสากลแห่งการยอมรับความต่าง ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน

วันสากลแห่งการยอมรับความต่าง ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของการเปิดใจยอมรับความแตกต่างและความคิดเห็นของผู้อื่น

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 16 พฤศจิกายนเป็น วันสากลแห่งการยอมรับความต่าง (International Day for Tolerance) โดยวันสากลแห่งการยอมรับความต่างถูกกำหนดขึ้นโดยสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของการเปิดใจยอมรับความแตกต่างและความคิดเห็นของผู้อื่น


อย่างไรก็ตามวันที่กำหนดวันสากลแห่งการยอมรับความต่างขึ้นเป็นครั้งแรกยังเกิดขึ้นในวันครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสหประชาชาติ ซึ่งเราทุกคนต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่าผู้คนบนโลกนี้ล้วนมีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และคนต่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม สีผิว และเผ่าพันธุ์ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจยอมรับความคิดเห็นและความต่างของกันและกัน


ที่มาข้อมูล : IDP Education

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง