TNN online ประชาชนร่วมพิธี “ห่มผ้าแดงภูเขาทอง” ประจำปี 2564 เสริมสิริมงคล

TNN ONLINE

สังคม

ประชาชนร่วมพิธี “ห่มผ้าแดงภูเขาทอง” ประจำปี 2564 เสริมสิริมงคล

ประชาชนร่วมพิธี “ห่มผ้าแดงภูเขาทอง” ประจำปี 2564 เสริมสิริมงคล

ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต หรือ “พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง” ที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ในวันขึ้น8 ค่ำ เดือน 12 ที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต หรือพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทองที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ในวันขึ้น8 ค่ำ เดือน 12 ที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องใน งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรือ งานภูเขาทอง


โดยพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนาน มีความเชื่อว่าการได้ห่มผ้าแดงองค์พระธาตุจะสร้างอานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ด้วยผืนผ้าที่พระบรมสารีริกธาตุ และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ


ซึ่งพิธีนี้เริ่มต้นตั้งแต่การร่วมจารึก ชื่อ-สกุล ลงบนผ้าแดง แล้วอัญเชิญผ้าแดงไปห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ซึ่งทางวัดสระเกศได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าแดงขึ้นไปห่มองค์พระธาตุภูเขาทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล(เมื่อวันที่ 12 ..64)


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 27ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง