TNN online สปสช.เปิด 6 ข้อต้องรู้การใช้สิทธิ "บัตรทอง 30 บาท" เช็กสิทธิ-เปลี่ยนรพ.-เจ็บป่วยฉุกเฉิน

TNN ONLINE

สังคม

สปสช.เปิด 6 ข้อต้องรู้การใช้สิทธิ "บัตรทอง 30 บาท" เช็กสิทธิ-เปลี่ยนรพ.-เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สปสช.เปิด 6 ข้อต้องรู้การใช้สิทธิ บัตรทอง 30 บาท เช็กสิทธิ-เปลี่ยนรพ.-เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ไขข้อข้องใจ 6 เรื่องสำคัญของผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ทั้งเรื่องการเช็กสิทธิบัตรทอง เปลี่ยนโรงพยาบาล การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสวัสดิการของประชาชนชาวไทยที่ต้องรู้ไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "บัตรทอง" หรือ "บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค" หรือบางคนเรียกว่า "สิทธิ สปสช." ชื่อเรียกดังกล่าวนี้ หมายถึง สิทธิรักษาพยาบาลให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ


ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รวบรวมข้อสงสัยต่างๆพร้อมนำมาไขข้อข้องใจ "6 เรื่องสำคัญที่ผู้มีสิทธิบัตรทอง" ควรรู้ไว้ ดังนี้


1. 4 วิธีใช้สิทธิบัตรทองด้วยตัวเอง

1.1 โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2

1.2 เข้าเว็บไซต์ www.nhso.go.th กดเลือก "สำหรับประชาชน" กด "ตรวจสอบสิทธิ"

1.3 แอปพลิเคชั่น ชื่อ "สปสช." ทั้งระบบ Andriod และ IOS จากนั้นเลือกตรวจสอบสิทธิตนเอง

1.4 ตรวจสอบสิทธิผ่านไลน์ สปสช. คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso จากนั้น เลือกเมนู "ตรวจสอบสิทธิ"


6 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ บัตรทอง 30 บาท

ภาพจาก สปสช.


2. เปลี่ยนหน่วยบริการการง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ย้ายหน่วยบริการประจำ เกิดสิทธิทันทีด้วยสมาร์ทโฟน ทำได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

- ช่องทางที่ 1 ดาวน์แอปพลิเคชั่น ชื่อ "สปสช." ทั้งระบบ Andriod และ IOS จากนั้น เลือกทำรายการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ

- ช่องทางที่ 2 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso จากนั้น เลือกเมนู "เปลี่ยนหน่วยบริการ"


6 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ บัตรทอง 30 บาท

ภาพจาก สปสช.


3. เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ที่ไหน

หากไม่สะดวกดำเนินการผ่านสมาร์ทโฟน สามารถทำได้ดังนี้

3.1 ติดต่อด้วยตนเองในวัน เวลาราชการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12

3.2 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กด # และโทรออก


4. เปลี่ยนหน่วยบริการประจำใช้บัตรประชาชนใบเดียว

- หากที่พักอาศัยตรงกับบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิด) แทนได้


5. เปลี่ยนหน่วยบริการกรณีพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้แสดงหลักฐานเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

5.1 หนังสือรับรองการพักอาศัยกับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

5.2 หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้นำชุมชน

5.3 เอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งบริษัท/ห้างร้าน นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างรับรอง การพักอาศัยจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง

5.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคต่างๆ หรือสัญญาเช่าที่มีชื่อตนเอง ที่แสดงว่าพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

* กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

6 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ บัตรทอง 30 บาท

ภาพจาก AFP

6. เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่

กรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน คนไทยทุกคนไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลที่ "ใกล้ที่สุด" ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้นใน 72 ชั่วโมงแรก


เช็ก 6 อาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤต

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว

2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย

4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง

5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

6. มีอาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต


6 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ บัตรทอง 30 บาท

ภาพจาก สปสช.


ข้อควรปฏิบัติในการนำผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล

1. เตรียมบัตรประชาชนไปด้วย

2. เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

3. ยื่นบัตรประชาชนของผู้ป่วย (ถ้ามี) พร้อมแจ้งขอใช้สิทธิฉุกเฉิน

4. หากโรงพยาบาลเรียกเก็บเงิน ให้ยืนยันการใช้สิทธิฉุกเฉิน โดยอ้างสิทธิตามนโยบายรัฐบาล

5. เมื่อแพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ เพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง

6. แจ้งเรื่องได้ที่ สปสช. สายด่วน 1330

7. สอบถามข้อมูลเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต โทรสายด่วน 1669ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง