TNN online พัฒนาชุมชนผนึกเอกชน ต่อยอดโอทอปสู่สินค้าพรีเมี่ยม

TNN ONLINE

สังคม

พัฒนาชุมชนผนึกเอกชน ต่อยอดโอทอปสู่สินค้าพรีเมี่ยม

พัฒนาชุมชนผนึกเอกชน  ต่อยอดโอทอปสู่สินค้าพรีเมี่ยม

กรมการพัฒนาชุมชน คัด 48 ผลิตภัณฑ์ โอทอปต่อยอดพัฒนาสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม เจาะนักช้อปยุคใหม่ออฟไลน์ -ออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ

นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมฯ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก แก่ผู้ประกอบการโอทอปจำนวน 475 รายการ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าพรีเมี่ยม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และขยายตลาดให้กว้างขึ้นทั้งในรูปแบบหน้าร้าน และตลาดออนไลน์ ภายใต้แนวคิดหลักการตลาดนำการผลิต “ดูดีมีสไตล์” เพื่อสร้างรายได้ และเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เกิดความเข็มแข็ง มั่นคง


ล่าสุดได้ร่วมกับพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่มีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช่น กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล “สุขสยาม” แหล่งรวมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นในห้างสรรพสินค้า ไอคอน สยาม บริษัท ไพร์ซ ซ่า จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม price za เครื่องมือค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา และเทพช็อป ร้านค้าออนไลน์ LnwShop นำผลิตภัณฑ์เด่น 48 ผลิตภัณฑ์จากจำนวน 475 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม


นางดอกอ้อ เรืองบุตร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าไทย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า จะนำผลิตภัณฑ์เด่นทั้ง 48 รายการมาพัฒนาให้ตรงตามเทรนด์ตลาด เพิ่มประโยชน์การใช้สอยให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สามารถขนส่งได้สะดวก ปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้จะสื่อสารกับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่น เช่น การใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้หรือดิน ลวดลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน กระตุ้นความสนใจในการซื้อ และสร้างความจดจำให้กับสินค้า


“ซึ่งคิงเพาเวอร์เราทำตลาดทั้งตลาดออนไลน์ ตลาดคนไทย และตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ยุโรป สินค้าที่จะวางขายที่คิงเพาเวอร์ต้องเป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งเพิ่มการสื่อสารที่ร่วมสมัยหากเป็น 2 ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ ”


นายดิสทัต จันทร์รุ่งเรือง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมและสื่อสารการตลาด “สุขสยาม” ห้างสรรพสินค้า ไอคอน สยาม กล่าวว่า ลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มโอทอปมากถึง 60-70% ดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นรวมทั้งสามารถแข่งขันกับรายอื่นๆได้ ต้องคำนึงถึงการออกแบบที่โดดเด่น สวยงามและเรื่องราวที่บอกจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ถือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค


นางสาวฉฐมณฑม์ พลดุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไพร์ซ ซ่า จำกัด กล่าวว่า การนำสินค้าไปขายในตลาดออนไลน์ ภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องสวยงาม สะดุดตา การสร้างเรื่องราวประกอบให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ไม่สามารถเห็นสินค้าจริงได้ ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจซื้อ


ด้านนางสาวนิธิกานต์ รงรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์ เทพช็อป กล่าวว่า สินค้าที่มีการสืบค้นหาในออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน กระแสรักษ์โลก ของสวยงามและกลุ่มที่ช้อปออนไลน์จะเป็นกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งมีกำลังซื้อสูง ผู้ประกอบการบางรายการปรับขนาดให้เล็กลงเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เพิ่มขึ้น


ที่มา :กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพประกอบ : กรมการพัฒนาชุมชน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง