TNN online เช็กด่วน! พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

TNN ONLINE

สังคม

เช็กด่วน! พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

เช็กด่วน! พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศแจ้งพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

แฟ้มภาพ

วันนี้ (7พ.ย.64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศแจ้งโดยระบุว่า 08.50 น. รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (อ.กาญจนดิษฐ์) นครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด) พัทลุง (อ.ศรีบรรพต) กระบี่ (อ.เขาพนม)

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง ศรีบุญเรือง) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) นครราชสีมา

(อ.โนนสูง พิมาย) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ)

ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ เมืองฯ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน ลาดบัวหลวง) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน ดอนตูม) และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก)

ภาคใต้ จ.กระบี่ (อ.ปลายพระยา)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง