TNN online วันนี้วันอะไร วันลอยกระทง 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันลอยกระทง 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันลอยกระทง 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน

วันลอยกระทงของทุกปีตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ถือเป็นวันสักการะรอยพระพุทธบาทและขอขมาต่อพระแม่คงคา

รู้หรือไม่ วันลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหง ประเพณีลอยกระทง เชื่อกันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกของพระร่วง เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรก ซึ่งแต่เดิมประเพณีลอยกระทงถูกเรียกว่า ประเพณีจองเปรียง หรือ การลอยพระประทีป ซึ่งจากหลักฐานของศิลาจารึกพบว่า ประเพณีนี้จะมีการเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่สุดสมัยกรุงสุโขทัย


เมื่อสมเด็จพระร่วงได้เสด็จฯ ทางชลมารคและทอดพระเนตรเห็นกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมาก จึงโปรดให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอย และทรงมีพระราชดำรัสว่า “ตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทีตราบเท่ากัลปาวสาน” ทำให้ตั้งแต่นั้นมาประเพณีลอยกระทงจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการลอยกระทงดอกบัว


ประเพณีลอยกระทงสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-3 โดยพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางได้มีการประดิษฐ์กระทงขนาดใหญ่เพื่อประกวดแข่งกัน ซึ่งต้องใช้แรงคนและเงินจำนานมาก จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงเห็นว่าสิ้นเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิกการประดิษฐ์กระทงขนาดใหญ่แข่งขันกัน และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทำเรือลอยประทีปถวายองค์ละลำแทนกระทงใหญ่ และเรียกชื่อว่าเรือลอยประทีป


ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง จนมาถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงกระทำเป็นการส่วนพระองค์ตามพระองค์ความเชื่อประเพณีลอยกระทง มีอะไรบ้าง

1. สักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า

2. ขอขมาพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ดื่มกินน้ำ ใช้น้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ

3. ลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่าง ๆ ไปกับแม่น้ำ

4. บูชาพระอุปคุต ซึ่งตามตำนานเล่าว่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบพญามารได้


วันนี้วันอะไร วันลอยกระทง 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน

ที่มาภาพ : AFP

ประเพณีลอยกระทงแต่ละท้องถิ่น มีอะไรบ้าง

ภาคเหนือ

ประเพณีลอยกระทงในภาคเหนือ นิยมทำโคมลอย โดยใช้ผ้าบางและสุมควันข้างใต้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศ ซึ่งประเพณีนี้ชาวเหนือเรียกว่า ยี่เป็ง หมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเพณีลอยกระทงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมตกแต่งเรือแล้วประดับไฟเป็นรูปต่างๆ เรียกว่าไหลเรือไฟ


ภาคกลาง

ประเพณีลอยกระทงในภาคกลาง มีการจัดงานขึ้นทั่วทุกจังหวัด โดยที่กรุงเทพมหานครจะมีงานภูเขาทอง ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบงานวัน เฉลิมฉลองยาว 7-10 วัน โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนวันลอยกระทงและสิ่นสุดหลังวันลอยกระทง


ภาคใต้

ประเพณีลอยกระทงในภาคใต้ นิยมจัดงานวันลอยกระทงรูปแบบงานวัด


กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันลอยกระทง มีอะไรบ้าง

1. ทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง เช่น ขุด ลอก คูคลอง 

2. ทำบุญให้ทาน 

3. ปฏิบัติธรรม การฟังเทศน์ 

4. ประดิษฐ์กระทงใหญ่และกระทงเล็ก 

5. จัดกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ เช่น การประกวด กระทง การประกวดนางนพมาศ ประกวดโคมลอย 

6. การจัดขบวนแห่กระทง 

7. การนำกระทงไปลอยในแม่น้ำ 

8. การปล่อยโคมลอย 

9. การจุดดอกไม้ไฟ ประทัด หรือพลุ เพื่อเป็นการ เฉลิมฉลอง 

10. การละเล่นรื่นเริง ตามท้องถิ่น


ที่มาข้อมูล : Wikipedia,sites.google

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง