TNN online วันนี้วันอะไร วันอิสรภาพโลก ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันอิสรภาพโลก ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันอิสรภาพโลก  ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน

วันอิสรภาพโลก ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่ถูกประกาศเป็นวาระพิเศษในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2544 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่การทลายกำแพงเบอร์ลินและฉลองการล่มสลายของคอมมิวนิวต์

รู้หรือไม่ โลกของเรามีวันอิสรภาพ วันอิสรภาพโลกตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ประธานาธิบดีของอเมริกาได้ประกาศให้วันนี้เป็นวาระพิเศษในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2544 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่การทำลายกำแพงเบอร์ลิน เมื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกได้ทำลายกำแพงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการล่มสลายของคอมมิวนิวต์ในยุโรปตอนกลางและตะวันออก


ย้อนกลับไปเมื่อปี 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เยอรมนีในฐานะผู้แพ้สงครามถูกแบ่งประเทศออกเป็น 4 ส่วนภายใต้การควบคุมของ 4 ประเทศผู้ชนะคือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต หรือรัสเซียในปัจจุบัน


ต่อมา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต ได้เกิดความแตกแยกทางอุดมการณ์ความคิด ทำให้ อังกฤษ สหรัฐ และฝรั่งเศสที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมมาอยู่ฝั่งเดียวกัน และสหภาพโซเวียตที่มีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ต่อมาเกิดเป็นจุดเริ่มต้นสงครามเย็น เป็นผลให้มีการขีดเส้นแบ่งเยอรมนีออกเป็นสองส่วน คือ เยอรมันตะวันออกภายใต้อำนาจของโซเวียต และเยอรมันตะวันตกภายใต้อำนาจ 3 ประเทศ


ในช่วงหลายปีแรกผู้คนในเบอร์ลินยังไปมาหาสู่กันได้ แต่เมื่อประชากรฝั่งตะวันออกแอบหลบหนีออกไปฝั่งตะวันตกมากขึ้น สหภาพโซเวียตจึงประกาศปิดดินแดนอย่างจริงจัง สั่งการให้ปิดการสัญจรข้ามเส้นเขตแดนทุกช่องทางเพื่อกันการทะลักออกของประชากรฝั่งตะวันออก จากนั้นจึงสร้างกำแพงเบอร์ลินอย่างเร่งด่วน โดยเริ่มจากรั้วลวดหนาม ก่อนจะก่อสร้างเพิ่มความแน่นหนาถาวรในเวลาต่อมา ซึ่งกำแพงคอนกรีตที่เราคุ้นตากันมากที่สุดนั้น คือ ชั้นนอกสุดของกำแพง


จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 1989 ที่ฝั่งโซเวียตและรัฐบาลเยอรมันตะวันออกยอมแพ้ กำแพงเบอร์ลินเริ่มถูกทุบ พร้อมกับการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ หลังจากนั้นทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เยอรมันตะวันออกและตะวันตกรวมกันเป็นประเทศเยอรมัน และฟื้นฟูบ้านเมืองจนเป็นประเทศที่แข็งแกร่ง


ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง