TNN online วันนี้วันอะไร วันมังสวิรัติโลก ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันมังสวิรัติโลก ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันมังสวิรัติโลก ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน

วันมังสวิรัติโลกตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันที่เฉลิมฉลองสมาคมมังสวิรัติแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อให้ตระหนักถึงข้อดีของการกินอาหารจากพืชที่ดีต่อสุขภาพและโลก

รู้หรือไม่โลกของเรามี วันมังสวิรัติโล วันมังสวิรัติโลกตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2537 โดย หลุยส์ วอลลิส (Louise Wallis) เพื่อฉลองครบรอบให้กับสมาคมมังสวิรัติแห่งสหราชอาณาจักร (Vegan Society) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนตระหนักถึงข้อดีจากการกินอาหารจากพืชผักและปราศจากเนื้อสัตว์ เพื่อประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพและความเมตตาต่อสัตว์


สมาคมมังสวิรัติแห่งราชอณาจักร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2390 เพื่อหวังส่งเสริมให้คนหันมารับประทานมังสวิรัติ โดยแรงบันดาลใจในการรับประทานมังสวิรัติมีที่มาจาก พีทาโกรัส นักคณิตศาสตร์โบราณที่ได้ชื่อว่าเป็น บิดาแห่งเราขาคณิตวันนี้วันอะไร วันมังสวิรัติโลก ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน

ที่มาภาพ : AFP


ปัจจุบันอาหารมังสวิรัติถือว่าเป็นที่ยอดนิยมสำหรับคนทั่วโลก จากผลสำรวจเปิดเผยว่า ความนิยมในการรับประทานอาหารมังสวิรัติขิงทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตของการบริโภคมังสวิรัติอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ การรับประทานมังสวิรัติถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดอีกหนึ่งวิธี เพราะการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก


ที่มาข้อมูล : wikiqube

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ