TNN online วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม

วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม

วันแอนิเมชันนานาชาติตรงกับวันที่ 28 ตุลาคมของทุกปี สมาคมภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันแอนิเมชันนานาชาติ” เพื่อเฉลิมฉลองให้กับศิลปะของแอนิเมชัน

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 28 ตุลาคมของทุกปีทาง สมาคมภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติ ได้กำหนดให้เป็น “วันแอนิเมชันนานาชาติ” เพื่อเฉลิมฉลองให้กับศิลปะของแอนิเมชัน


แอนิเมชัน คืออะไร


แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาเรียงร้อยต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็ว ซึ่งโดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผล ซึ่งหากฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที หากฉายในระบบ PAL จะฉายด้วยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC จะฉายด้วยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวินาที


คำว่า อะนิเมะ (Anime’) เป็นคำภาษาญี่ปุ่น ที่มาจากภาษาอังกฤษว่า แอนิเมชัน (animation) แปลว่า เคลื่อนไหวหรือภาพเคลื่อนไหว แต่ในญี่ปุ่นมีความหมายว่า ภาพยนตร์การ์ตูน


วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม

ที่มาภาพ : AFP


แอนิเมชันมีกี่ประเภท


1. Traditional Animation หรือ Drawn Animation การสร้างแอนิเมชันแบบดั้งเดิม เป็นการสร้างแอนิเมชันด้วยภาพวาดลงบนกระดาษจำนวนหลายพันภาพ จากนั้นจึงฉายภาพเหล่านั้นผ่านวิดีโอ ซึ่งการทำแอนิเมชันลักษณะนี้ต้องใช้ศิลปะในการวาดเป็นอย่างมาก จึงเป็นแอนิเมชันที่ใช้เวลานาน และมีต้นทุนในการผลิตสูง

2. Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation การทำแอนิเมชันแบบสตอปโมชัน เป็นการสร้างหุ่นหรือสิ่งของขึ้นมา จากนั้นค่อย ๆ ขยับพร้อมกับถ่ายภาพนั้นทีละภาพ ซึ่งการทำแอนิเมชันลักษณะนี้สามารถนำมาใช้งานได้หลายรอบ แต่ต้องอาศัยเวลาและความอดทนในทางศิลปะการปั้นและการถ่ายภาพ ซึ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก

3. Computer Animation คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรมที่ช่วยสร้างสรรค์แอนิเมชันให้ง่ายขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนได้เป็นอย่างดี


วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม

ที่มาภาพ : AFP


ประเภทของแอนนิเมชันมี 2 ประเภท


1. 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นทั้งความสูงและความกว้าง ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควร และในการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนัก ตัวอย่างเช่น การ์ตูนที่เรื่อง โดราเอมอน หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่าง ๆ รวมทั้ง Gif Animation

2. 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นทั้งความสูงความกว้าง และความลึก ภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story,Nemo


วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม


ปัจจุบันแอนิเมชันเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่นำแอนิเมชันเข้ามาใช้เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเรื่องเป็นอย่างมาก


ที่มาข้อมูล : Dynamicwork

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ