TNN online หนุน “ชัยวุฒิ”เร่งตั้งคณะทำงานผลักดัน บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฏหมาย

TNN ONLINE

สังคม

หนุน “ชัยวุฒิ”เร่งตั้งคณะทำงานผลักดัน บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฏหมาย

หนุน “ชัยวุฒิ”เร่งตั้งคณะทำงานผลักดัน บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฏหมาย

กลุ่มผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าหนุน “ชัยวุฒิ”เร่งตั้งคณะทำงานผลักดัน บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฏหมาย หลังพบลักลอบเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย ตัวแทนกลุ่ม ECST ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและแอดมินเพจเฟซบุ๊กมนุษย์ควัน เดินทางมาเข้าพบนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือเพื่อเรียกร้อง ให้ผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นสินค้าที่จำหน่ายได้ตามกฎหมาย


โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า เตรียมตั้งคณะทำงานเเละหารือผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อกฎหมายเพื่อดึงบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย เเละสนับสนุนใช้ใบยาสูบไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อีกทั้ง ยังเป็นการ จัดการกับการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายซึ่ง ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไม่ตำ่กว่าปีละ 6,000 ล้าน


ขณะที่ตัวแทนกลุ่มECST ผู้สนับสนุน ตัวแทนผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ระบุว่า อยากให้รัฐมนตรีช่วยผลักดันนำเรื่องดังกล่าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากขณะนี้ มีระบบความไม่โปร่งใส ของการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ ขณะนี้ทั่วโลก ยอมรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากว่า 67 ประเทศ เเละองค์การอนามัยโลกก็ยอมรับว่าปลอดภัยส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป ร้อยละ 95


ด้านภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบระบุว่าอยากให้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฏหมายเเละขอให้ใช้ใบยาสูบไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง