TNN online (คลิป) “อุบลฯ”เตรียมรับน้ำมูลสูงสุด กอนช.เตือน 4 จว.น้ำล้นตลิ่ง

TNN ONLINE

สังคม

(คลิป) “อุบลฯ”เตรียมรับน้ำมูลสูงสุด กอนช.เตือน 4 จว.น้ำล้นตลิ่ง

(คลิป) “อุบลฯ”เตรียมรับน้ำมูลสูงสุด กอนช.เตือน 4 จว.น้ำล้นตลิ่ง

กรมชลฯ ตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัย "ลุ่มน้ำชี-มูล" คาดมวลน้ำชี ไหลรวมแม่น้ำมูล ส่งผลให้ระดับน้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีสูงสุด ช่วงวันที่ 16 - 20 ตุลาคม ขณะที่ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือน 4 จังหวัดลุ่มน้ำมูล ระวังน้ำล้นตลิ่ง
ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของ กอนช. จะมีมวลน้ำหลากจากแม่น้ำชี ไหลมารวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับ คาดการณ์ว่า มวลน้ำสูงสุดจะไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2564 โดยมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำมูล ในเขตอำเภอเขื่องใน อำเภอเมือง อำเภอดอนมดแดง อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์


อธิบดีกรมชลประทาน ยังได้สั่งการไปยังสำนักงานชลประทาน และโครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำสาขา ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนต่าง ๆ ในลุ่มน้ำ ปรับแผนการบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำ ประตูระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำ บริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ และบริหารจัดจราจรน้ำในแม่น้ำชีและมูล เพื่อเร่งระบายน้ำไว้รองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน ลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัย // รวมไปถึงบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที จนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง