TNN online เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคเหนือ

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคเหนือ

เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคเหนือ

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืน เพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคงและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืนให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ ทำความรู้จัก "ประกันสังคม" สิทธิพื้นฐานที่ควรรู้


วันนี้ TNN ขอรวบรวมข้อมูลสำนักงานประกันสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา


จังหวัดเชียงราย

สำนักงานประกันสังคมเชียงราย

ตั้งอยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ถ.ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-537-7513, 0-53750-615-7


จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่

ตั้งอยู่ : ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0-5322-1499, 0-5322-2567 ต่อ 13


สำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง

ตั้งอยู่ : 23/3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 0-5345-1228


จังหวัดน่าน

สำนักงานประกันสังคมน่าน

ตั้งอยู่ : 599 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0-5477-1633-4, 0-5477-3940-1


จังหวัดแพร่

สำนักงานประกันสังคมแพร่

ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0-5452-2231-2


จังหวัดพะเยา

สำนักงานประกันสังคมพะเยา

ตั้งอยู่ : เลขที่ 112/29 ถ.ฟากน้ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 0-5448-4001-2


จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานประกันสังคมแม่ฮ่องสอน

ตั้งอยู่ : เลขที่ 126-10 ถ.ขุนลมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0-5361-2144, 0-5361-2599


จังหวัดลำปาง

สำนักงานประกันสังคมลำปาง

ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น2 ถ.ลำปาง-เด่นชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 0-5426-5018-21


จังหวัดลำพูน

สำนักงานประกันสังคมลำพูน

ตั้งอยู่ : เลขที่139 อ.ศูนยราชการกระทรวง แรงงานฯ ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ จ.ลำพนู 51000

โทรศัพท์ : 0-5351-1888


จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประกันสังคมอุตรดิตถ์

ตั้งอยู่ : เลขที่ 590 ม.1 ถ.รพช. ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทรศัพท์ : 0-5543-1964-7


และนี่คือที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของสำนักงานประกันสังคมทั่วภาคเหนือ เพื่อง่ายต่อการติดต่อและการเดินทางแนะนำว่าควรไปที่ที่ใกล้บ้าน หรือสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม


เช็กที่อยู่สำนักงานประกันสังคมภาคกลาง >> เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคกลาง


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th

ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง