TNN online เช็กเลย! กฟภ.เปิดลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

TNN ONLINE

สังคม

เช็กเลย! กฟภ.เปิดลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

เช็กเลย! กฟภ.เปิดลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

เช็กเลย! กฟภ.ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 315 บาท/เดือน นาน 1 ปี เปิดลงทะเบียนหลายช่องทาง

วันนี้ ( 6 ต.ค. 64 )ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า เดือนต.ค.64 ถึง ก.ย.65

รายละเอียดมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไร ?

- กฟภ.จะบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ

- กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด และหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าได้ที่ไหน?

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ที่

- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop

- PEA Mobile Shop

- Application PEA Smart Plus

- www.pea.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)

เช็กเลย! กฟภ.เปิดลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กเลย! กฟภ.เปิดลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ข้อมูลจาก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพจาก : MEA/ธนาคารกรุงไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง