TNN online กรมอุตุฯคอนเฟิร์ม! โอกาสเกิดน้ำท่วมเหมือนปี 54 “มีน้อยมาก”

TNN ONLINE

สังคม

กรมอุตุฯคอนเฟิร์ม! โอกาสเกิดน้ำท่วมเหมือนปี 54 “มีน้อยมาก”

กรมอุตุฯคอนเฟิร์ม! โอกาสเกิดน้ำท่วมเหมือนปี 54 “มีน้อยมาก”

กรมอุตุฯ ยืนยันโอกาสเกิดน้ำท่วมซ้ำรอยเหมือนปี 54 น้อยมากเหตุปริมาณฝนไม่มากเท่า

วันนี้(30 ก.ย. 64) นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงที่หลายจังหวัดกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาขอยืนยันว่า สถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวมีความแตกต่างจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในปี 54 ซึ่งหากวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝนที่ตกระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.พบว่า

1. ในปี 54 ปริมาณฝนเกือบทุกภาคสูงกว่าปี 64 ยกเว้นภาคตะวันออกที่ปีนี้สูงกว่าปี 54 เล็กน้อย และในภาพรวมทั้งประเทศพบว่าปี 54 มีฝนมากกว่าปีนี้ถึง 20%

2. เปรียบเทียบพื้นที่และการกระจายของฝน ตั้งแต่ช่วงก่อนและเข้าสู่ฤดูฝน พบว่าในปี 54 พื้นที่ที่มีฝนตกและตกต่อเนื่องได้แก่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากในลุ่มน้ำสายหลัก รวมทั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เต็มความจุตั้งแต่ต้นปี และในช่วงกลางฤดูฝนถึงปลายฤดูฝน การระบายน้ำสามารถทำได้น้อยเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ขณะที่ในปี 64 ช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน (เม.ย.- ต้น พ.ค.) การกระจายฝนดี แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนพบว่า ปริมาณฝนที่ตกน้อยลง โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย.มีปริมาณฝนน้อยและบางพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงหลายสัปดาห์

3. เปรียบเทียบอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนพบว่า ในปี 54 เดือน มิ.ย.ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย และในช่วงปลายเดือน มิ.ย.54 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน "ไหหม่า" ในประเทศลาว ทำให้มีฝนตกหนัก หลายพื้นที่ ต่อมาในเดือน ก.ค.54 ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน "นกเตน" ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่าน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุอีก 3 ลูก ได้แก่ พายุ ไห่ถาง เนสาด และนัลแก

ขณะที่ในปี 64 ช่วงปลายฤดูฝน เดือน ก.ย. มีพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยเพียงลูกเดียวคือ พายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่" ดังนั้น จึงมีโอกาสน้อยมากที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะเกิดน้ำท่วมแบบปี 54 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการระบายน้ำเป็นสำคัญ จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตระหนกและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานของทางราชการ เป็นระยะๆ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง