TNN online (คลิป) เช็ค! เส้นทางไหลของมวลน้ำ ที่ท่วมในปี 2564 จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่

TNN ONLINE

สังคม

(คลิป) เช็ค! เส้นทางไหลของมวลน้ำ ที่ท่วมในปี 2564 จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่

(คลิป) เช็ค! เส้นทางไหลของมวลน้ำ ที่ท่วมในปี 2564 จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่

เช็ค! เส้นทางไหลของมวลน้ำ ที่ท่วมในปี 2564 จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่

จะพาไปดูเส้นทางไหลของมวลน้ำ ที่ท่วมในปี 2564 จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ เพื่อให้เห็นภาพรวมในพื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วมหนัก ว่ามวลน้ำเหล่านี้จะไหลไปไหนต่อ และพื้นที่ไหนจะต้องเตรียมรับมือจากผลกระทบบ้าง


ข่าวแนะนำ