TNN online เปิดเส้นทาง "มวลน้ำทั่วไทย" พร้อมจับตาสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564

TNN ONLINE

สังคม

เปิดเส้นทาง "มวลน้ำทั่วไทย" พร้อมจับตาสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564

เปิดเส้นทาง มวลน้ำทั่วไทย พร้อมจับตาสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564

เปิดเส้นทางไหลของมวลน้ำที่ท่วมในปี 2564 จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ เผยภาพรวมในพื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วมหนัก พื้นที่ไหนจะต้องเตรียมรับมือจากผลกระทบบ้าง

วันนี้ ( 29 ก.ย. 64 )สถานการณ์น้ำที่ท่วมภาพรวมทั่วประเทศวันนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.รายงานว่า จากน้ำท่วมใน 30 จังหวัด ขณะนี้คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด โดยยังมีน้ำท่วม 17 จังหวัด ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังอีกหลายจังหวัด บางจังหวัดระดับน้ำทรงตัว บางจังหวัดระดับน้ำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเช่น ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเพราะมวลน้ำเหนือ ทยอยไหลลงมา

พื้นที่ภาคอีสาน ที่ยังวิกฤตตอนนี้ คือ จังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา ที่ ปภ.รายงานว่า ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้น เส้นทางน้ำ ที่ท่วมภาคอีสาน โดยน้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิ โดยน้ำจะไหลลงแม่น้ำชี ก่อนไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลใน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และไหลไปยังจังหวัดปลายน้ำ ที่ อุบลราชธานี ก่อนลงสู่แม่น้ำโขง ที่อ.พิบูลมังสาหาร

ส่วนน้ำที่ท่วมในจังหวัดนครราชสีมา มวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงแม่น้ำมูล ผ่าน บุรีรัมย์, สุรินทร์ และจะไปรวมกับแม่น้ำชีที่ อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัด ที่มีแม่น้ำสองสายมารวมกันเป็นแม่น้ำมูล ก่อนไหลไปยัง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ก่อนลงสู่แม่น้ำโขง

เปิดเส้นทาง มวลน้ำทั่วไทย พร้อมจับตาสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564

ผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิภาพรวมเส้นทางน้ำในโซนภาคเหนือ ที่จะไหลลงมายังภาคกลาง เริ่มที่ น้ำท่วมในจังหวัด ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี หลังฝนตกหนักปริมาณน้ำก็จะไหลลงแม่น้ำปิง จากนั้นจะไหลมายัง ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ เนื่องจากปากน้ำโพ เป็นจุดที่แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ไหลมารวมกันเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเมื่อน้ำไหลผ่านปากน้ำโพ นครสวรรค์แล้ว ก็จะไหลผ่าน จังหวัดอุทัยธานี และเข้าเขื่อนเจ้าพระยา ที่จังหวัดชัยนาท ก่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ และผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลงมาปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ก่อนลงทะเลอ่าวไทย

เปิดเส้นทาง มวลน้ำทั่วไทย พร้อมจับตาสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564

ผู้สื่อข่าวจังหวัดอยุธยา

สถานการณ์น้ำที่ท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ จะผ่านปากน้ำโพ ลงเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะไปสมทบกับน้ำที่ไหลมาจากจังหวัด้านบน ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ก่อนจะไหลออกทะเลอ่าวไทยเช่นเดียวกัน

ส่วนเส้นทางน้ำ ที่ท่วมในจังหวัด สุโขทัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนตกหนัก และมีน้ำจากอำเภอใกล้เคียง เช่น อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.บ้านด่านลานหอย ที่ไหลหลากมาสมทบกันจำนวนมาก โดยไม่ได้เกิดจากแม่น้ำยมล้นตลิ่ง ซึ่งน้ำท่วมในสุโขทัย ก็จะระบายลงแม่น้ำยม น้ำจะผ่านจังหวัดพิษณุโลก และไหลไปรวมกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง ที่ไหลมาจากจังหวัดตากและกำแพงเพชร และไหลมารวมกันลงแม่น้ำเจ้าพระยา และก็จะมาผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ผ่านสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กทม. สมุทรปราการ ลงสู่ทะเล อ่าวไทย

เปิดเส้นทาง มวลน้ำทั่วไทย พร้อมจับตาสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564

ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี

ส่วนน้ำท่วมในจังหวัด เพชรบูรณ์ และลพบุรี ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดนี้ มีแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์ไหลผ่าน และเมื่อเกิดน้ำท่วมในจังลพบุรีจะระบายน้ำลงเขื่อนป่าสักฯ ซึ่งสามารถชะลอการไหลของน้ำได้ ก่อนที่จะไหลผ่านจังหวัดสระบุรี ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านปทุมธานี นนทบุรี กทม.สมุทรปราการ ลงทะเล อ่าวไทย

ซึ่งล่าสุด ปภ.ประกาศ เตือน 5 จังหวัด ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุรี ให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือผลกระทบการการระบายน้ำ จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่เพิ่มการระบายน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้เพิ่ม เพราะหากไม่มีการระบายน้ำอาจทำให้เขื่อนป่าสักฯมีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันพรุ่งนี้ได้


ข่าวแนะนำ