TNN online (คลิป) น้ำท่วมแล้ว 30 จังหวัด ชัยภูมิประกาศภัยพิบัติ 14 อำเภอ

TNN ONLINE

สังคม

(คลิป) น้ำท่วมแล้ว 30 จังหวัด ชัยภูมิประกาศภัยพิบัติ 14 อำเภอ

(คลิป) น้ำท่วมแล้ว 30 จังหวัด ชัยภูมิประกาศภัยพิบัติ 14 อำเภอ

น้ำท่วมแล้ว 30 จังหวัด ชัยภูมิประกาศภัยพิบัติ 14 อำเภอ

ปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วม น้ำหลากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบ 30 จังหวัด โดยมี 23 จังหวัด ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย


ข่าวแนะนำ