TNN online วันพรุ่งนี้ 24 กันยายน 2564 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

TNN ONLINE

สังคม

วันพรุ่งนี้ 24 กันยายน 2564 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันพรุ่งนี้ 24 กันยายน 2564 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันพรุ่งนี้ 24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ-ธปท.กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ภาพจาก AFP

วันนี้ (23ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งตรงกับวันมหิดล

ขณะที่ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเช่นกัน

สำหรับวันหยุดเดือนอื่นๆ มีดังนี้

วันหยุดเดือนตุลาคม

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

22 ตุลาคม

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนธันวาคม

6 ธันวาคม

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

10 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม

วันสิ้นปี

สำหรับวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำภูมิภาค มีดังนี้

6 ตุลาคม

ประเพณีสารทเดือนสิบ (วันหยุดประจำภาคใต้)

21 ตุลาคม

ประเพณีเทศกาลออกพรรษา (วันหยุดประจำภาคกลาง)

ทั้งนี้ ข้อมูลวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)


ข่าวแนะนำ