TNN online เปิดสถิติคนไทยป่วยมะเร็งตับอันดับ 1 เผยวิธีป้องกันไม่ให้ป่วยทำอย่างไร?

TNN ONLINE

สังคม

เปิดสถิติคนไทยป่วยมะเร็งตับอันดับ 1 เผยวิธีป้องกันไม่ให้ป่วยทำอย่างไร?

เปิดสถิติคนไทยป่วยมะเร็งตับอันดับ 1 เผยวิธีป้องกันไม่ให้ป่วยทำอย่างไร?

คนไทยป่วยเป็นมะเร็งตับ อันดับ 1 เสียชีวิตปีละ 1.6 หมื่นคน แต่โรคนี้มีทางป้องกันได้ เช็กวิธีการได้เลยที่นี่

วันนี้ ( 18 ก.ย. 64 )สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่าปัจจุบัน คนไทยป่วยเป็น มะเร็งตับ อันดับ1 แต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ปีละ 22,200 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 16,288 คน ซึ่งมะเร็งตับที่พบมากในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ มะเร็งของเซลล์ตับและมะเร็ง ท่อน้ำดีตับ สาเหตุของมะเร็งเซลล์ตับอาจเป็นผลมาจากการมีภาวะตับแข็ง การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และการดื่มสุรา ส่วนสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีอาจเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบ รวมถึงการมีภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

การป้องกันโรคนี้สามารถทำได้ โดยการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิด ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต เช่น หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารที่อาจปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย 

เปิดสถิติคนไทยป่วยมะเร็งตับอันดับ 1 เผยวิธีป้องกันไม่ให้ป่วยทำอย่างไร?

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง