TNN online กองสลากปรับขนาด 2D บาร์โค้ดใหญ่ขึ้น ตั้งแต่งวด 1 ต.ค.นี้

TNN ONLINE

สังคม

กองสลากปรับขนาด 2D บาร์โค้ดใหญ่ขึ้น ตั้งแต่งวด 1 ต.ค.นี้

กองสลากปรับขนาด 2D บาร์โค้ดใหญ่ขึ้น ตั้งแต่งวด 1 ต.ค.นี้

สำนักงานสลากฯ ปรับขนาด 2D บาร์โค้ดบนสลากฯให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ตั้งแต่งวด 1 ต.ค.นี้ เพื่อตรวจสอบง่ายและสะดวกมากขึ้น

ภาพจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล -TNN Onlie

วันนี้ (16 ก.ย.64) ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำการปรับขนาด 2D บาร์โค้ดบนใบสลากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับซื้อรางวัลและประชาชนให้สามารถตรวจสอบสลากได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

พันโท หนุน ศันสนาคม กล่าวว่า การปรับขนาด 2D บาร์โค้ดบนใบสลากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ซื้อสลาก และผู้รับซื้อรางวัลสามารถตรวจสอบสลากได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน Glo Lottery Official ควรอัปเดตเวอร์ชั่นทุกครั้ง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากทำการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น ณ จุดขายอย่างละเอียดรอบคอบตามวิธีการที่สำนักงานสลากแนะนำและได้ระบุไว้ในเว็บไซต์สำนักงานฯ หากเป็นผู้รับซื้อรางวัล จะต้องตรวจดูบัตรประชาชนของผู้นำสลากมาขอรับรางวัล พร้อมถ่ายสำเนาหรือถ่ายภาพและบันทึกสำเนาหรือภาพถ่าย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้หลังสลาก โดยให้ผู้ขอรับรางวัลลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เพื่อเป็นหลักฐานเหมือนเช่นเดิม

การสแกน 2D บาร์โค้ด บนใบสลาก เป็นวิธีหนึ่งในอีกหลายวิธีในการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าเป็นสลากปลอมหรือไม่ อย่างไรก็ตามควรทำการตรวจสอบสลากตามวิธีการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแนะนำอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน สำหรับผู้กระทำหรือนำสลากปลอมแปลงหรือแก้ไขไปใช้ขอรับรางวัลที่สำนักงานสลากฯ หรือที่อื่นใด มีความผิดถูกดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้สำนักงานสลากฯ มีเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สลากโดยเฉพาะเพื่อให้บริการประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ สำนักจ่ายรางวัล โทร.02-528-9641-44, 02-528-8888 ต่อ 9641-44

กองสลากปรับขนาด 2D บาร์โค้ดใหญ่ขึ้น ตั้งแต่งวด 1 ต.ค.นี้

ข่าวแนะนำ