TNN online กทม.เปิดรับสมัครงาน 33 ตำแหน่ง เช็กเงินเดือน-รายละเอียดที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

กทม.เปิดรับสมัครงาน 33 ตำแหน่ง เช็กเงินเดือน-รายละเอียดที่นี่

กทม.เปิดรับสมัครงาน 33 ตำแหน่ง เช็กเงินเดือน-รายละเอียดที่นี่

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ในเขตคลองสาน -เขตคลองเตย-เขตบางบอน เช็กตำแหน่งงานว่าง ที่นี่

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้


สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน วันละไม่เกิน 480 บาท และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโดยรับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท


ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2438 7176 ในวันและเวลาราชการ


สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 29 อัตรา ดังนี้1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายปกครอง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 17 อัตรา

4.ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 6.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา

7.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา

8.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

9.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา

10.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2249 9705 ในวันและเวลาราชการ


สำนักงานเขตบางบอน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตบางบอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2450 3201

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง