TNN online กมธ.ศาสนาเชิญ 2 พระดังร่วมพูดคุยกรณีการไลฟ์สดสอนธรรมะ 

TNN ONLINE

สังคม

กมธ.ศาสนาเชิญ 2 พระดังร่วมพูดคุยกรณีการไลฟ์สดสอนธรรมะ 

กมธ.ศาสนาเชิญ 2 พระดังร่วมพูดคุยกรณีการไลฟ์สดสอนธรรมะ 

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้นิมนต์ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต แห่งวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้นิมนต์ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต แห่งวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการ จากกระแสการไลฟ์สดสอนธรรมะ ที่ อาคารรัฐสภา เกียกกาย


โดยทั้ง 2 รูปได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนก่อนเข้าชี้แจ้งว่าการไลฟ์สดรอบแรกเหมือนเป็นการกล่าวทักทายนักเรียน อาจมีความสนุกมากไปหน่อย แต่หลังจากนี้จะปรับรูปแบบสอดแทรกธรรมะมากขึ้น พร้อมขอให้มั่นใจว่าการสอนธรรมะแบบนี้จะทำให้เด็กสนใจธรรมะมากขึ้นแน่นอน


ซึ่งด้านกรรมาธิการ ยืนยันว่า สามารถนิมนต์พระมาทำความเข้าใจได้ เพราะตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้คณะกรรมาธิการการศาสนา มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาสอบข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองศาสนา ดังนั้น เมื่อเกิดการวิจารณ์จากสังคม ก็ต้องทำให้เกิดความชัดเจน ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องของความเหมาะสม ความพอดี ไม่ใช่การสอบสวน(เมื่อวันที่ 9 ..64)

อัลบัมรูปภาพ 17ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง