TNN online เช็กเลย! 3 กลุ่มเสี่ยง “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

TNN ONLINE

สังคม

เช็กเลย! 3 กลุ่มเสี่ยง “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

เช็กเลย! 3 กลุ่มเสี่ยง “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

สปสช.เพิ่ม 3 กลุ่มเสี่ยง “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มฉีด ต.ค.ถึงสิ้นปี 64

วันนี้ ( 7 ก.ย. 64 ) ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) เพิ่ม 3 กลุ่มเสี่ยง รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2564 ซี่งกลุ่มเสี่ยงที่ได้ขยายเพิ่มเติม คือ 1)บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 2)กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด และ3) กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ โดยลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือหน่วยบริการที่กำหนด เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการ วัคซีนไข้หวัดใหญ่

สาเหตุที่เพิ่ม 3 กลุ่มเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม เช่น หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการเป็นต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้า โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 6 ส.ค. 64 มีผู้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพียง 1,739,633 โดส จากเป้าหมาย 6,200,000 โดส หรือคิดเป็นร้อยละ 28.05 เฉลี่ย 27,182 โดสต่อวัน

เช็กเลย! 3 กลุ่มเสี่ยง “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

ข่าวแนะนำ