TNN online เช็กด่วน! วันหยุดเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

TNN ONLINE

สังคม

เช็กด่วน! วันหยุดเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เช็กด่วน! วันหยุดเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เปิดปฏิทิน วันหยุดเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เหลือ เช็กที่นี่ตรงกับวันไหนบ้าง

วันนี้ (1ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ตามปฏิทินของไทย ได้เข้าสู่เดือน กันยายน 2564 ซึ่งในเดือนนี้มีวันหยุดที่สำคัญ 1 วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้โดยเฉพาะการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ในวันหยุดที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนใช้วันหยุดอยู่กับครอบครัวในที่พักอาศัย เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันหยุดเดือนกันยายน

24 กันยายน

วันหยุดพิเศษเนื่องในวันมหิดล

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับวันหยุดเดือนอื่นๆ มีดังนี้

วันหยุดเดือนตุลาคม

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

22 ตุลาคม

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนธันวาคม

6 ธันวาคม

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

10 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม

วันสิ้นปี

สำหรับวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำภูมิภาค มีดังนี้

6 ตุลาคม

ประเพณีสารทเดือนสิบ (วันหยุดประจำภาคใต้)

21 ตุลาคม

ประเพณีเทศกาลออกพรรษา (วันหยุดประจำภาคกลาง)

ทั้งนี้ ข้อมูลวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ข่าวแนะนำ