TNN online สภากาชาดไทย ชวนบริจาคเลือดเร่งด่วน หลังทั่วประเทศขาดแคลนขั้นวิกฤติ

TNN ONLINE

สังคม

สภากาชาดไทย ชวนบริจาคเลือดเร่งด่วน หลังทั่วประเทศขาดแคลนขั้นวิกฤติ

สภากาชาดไทย ชวนบริจาคเลือดเร่งด่วน หลังทั่วประเทศขาดแคลนขั้นวิกฤติ

สภากาดชาดไทย เผย โรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน

วันนี้ (25 ส.ค.64) สภากาดชาดไทย เผย โรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติ หมอเลื่อนผ่าตัดทุกวัน ผู้ป่วยโรคเลือดต้องรอ ผู้ป่วยอุบัติเหตุวิกฤติ เพราะเลือดในคลังไม่มี

จึงขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี บริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง โรงพยาบาลสาขาและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

1. อายุ 17 ปีบริบูรณ์ -70 ปี

2. รู้สึกสบายดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต

3. นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง

4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ภายใน 6 ชั่วโมง

5. หากมีโรคประจำตัวต่างๆ ที่พบบ่อยในผู้บริจาคโลหิต

6. กรณีรับประทานยาต่างๆ

7. งดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง

8. อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

9. คลอดบุตร หรือแท้งบุตร เว้น 6 เดือน

10. มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

11. เคยใช้ยารักษาหรือป้องกันโรคเอชไอวี

12. อุดฟัน ขูดหินปูน เว้น 3 วัน/ ถอนฟัน รักษารากฟัน เว้น 7 วัน

13. ท้องเสีย ท้องร่วง เว้น 7 วัน

14. เจาะหู ผิวหนัง สัก ลบรอยสัก ฝังเข็ม เว้น 4 เดือน

15. ผ่าตัดเล็ก เว้น 7 วัน / ผ่าตัดใหญ่ เว้น 6 เดือน

16. เคยป่วยและได้รับโลหิต หรือส่วนประกอบโลหิต ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมา

17. เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cells)

18. เคยถูกเข็มที่เปื้อนเลือดตำ ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา

19. เคยป่วยเป็นโรคตับอักเสบ

20. คู่ของท่าน หรือบุคคลในครอบครัว เป็นโรคตับอักเสบ ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

21. เคยตรวจพบว่าเป็นพาหะของโรคตับอักเสบ

22. ท่านเคยป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

23. เคยเข้าไปในพื้นที่มีเชื้อมาลาเรียชุกชุม ในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา

24. มีประวัติป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ / โรคไข้เลือดออก/ โรคไข้ซิกา / โรคโควิด-19 หรือ โรคชิคุนกุนยา ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา

25. ได้รับวัคซีนป้องโรค

26. มีประวัติเสพยาเสพติด

27. เคยถูกควบคุมตัวหรือจองจำในเรือนจำติดต่อกันเกิน 72 ชั่วโมง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

28. เคยมีน้ำหนักลด มีไข้ มีต่อมน้ำเหลืองโต โดยไม่ทราบสาเหตุ ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา หรือเคยตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี

29. ช่วงพ.ศ. 2523 - 2539 ท่านเคยพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เป็นเวลาสะสมมากกว่า 3 เดือน

30. ช่วงพ.ศ. 2523 - 2544 ท่านเคยพำนักอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส และไอร์แลนด์ เป็นระยะเวลาสะสมมากกว่า 5 ปี

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

คลิก https://bit.ly/2WdB1ws

วันเวลาและสถานที่รับบริจาคโลหิต

คลิก https://bit.ly/2XGCf4l

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4300


ข่าวแนะนำ