TNN online “กงเต็กวัคซีน” ไอเดียร้านค้ากระตุ้นยอดขายรับสารทจีน

TNN ONLINE

สังคม

“กงเต็กวัคซีน” ไอเดียร้านค้ากระตุ้นยอดขายรับสารทจีน

“กงเต็กวัคซีน” ไอเดียร้านค้ากระตุ้นยอดขายรับสารทจีน

“กงเต็ก” สิ่งที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเผาหลังการเซ่นไหว้เพื่อส่งไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับแสดงถึงความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษ

กงเต็กสิ่งที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเผาหลังการเซ่นไหว้เพื่อส่งไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับแสดงถึงความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษ โดยปัจจุบันกงเต็กตามร้านต่างๆก็มีการพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัยลูกหลานเองก็มักเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อหวังว่าผู้ล่วงลับจะได้ใช้สิ่งของเหล่านั้น


ซึ่งปีนี้มี ไฮไลท์ การไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน คือ กระดาษเงิน กระดาษทองที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ของร้านจิง เตี่ย ฮวด ย่าน สน.พลับพลาชัย ที่ผลิตเป็นชุดกงเต็กวัคซีน โดยมีวัคซีน 3 ยี่ห้อ เข็มฉีดยา พร้อมชุดตรวจ ATK เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19

อัลบัมรูปภาพ 13ภาพ

ข่าวแนะนำ