รูปภาพประกอบข่าว จากผู้รับสู่ผู้ให้ พระสงฆ์จัดรถ “พุ่มพวง”แจกจ่ายอาหารแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง