เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่ ทำบุญแบบ New Normal

TNN ONLINE

สังคม

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่ ทำบุญแบบ New Normal

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่  ทำบุญแบบ New Normal

วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com ตอบสนองรับกับสถานการณ์โควิด-19

วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 นี้ ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น เป็นระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน คือตั้งแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือ "เวียนเทียนออนไลน์" เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ผ่านทาง เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด19 ที่เป็นช่วงงดจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา


โดยมีขั้นตอนการ เวียนเทียนออนไลน์ ดังนี้- เข้าสู่เว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์


เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่


- กดใช้งานผ่านเฟซบุ๊คหรือไลน์ จากนั้นกด Start และเลือกได้ว่าจะเวียนเทียนคนเดียวหรือเวียนคู่


เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่


เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่


- เลือกคาแรกเตอร์ อัพโหลดใบหน้า เลือกสถานที่ เลือกชื่อวัดที่ต้องการ.


เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่


เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่


เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่


เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่เปิดเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 2564 ที่นี่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และหล่อเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา ในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนา ภายใต้คอนเซปต์ “เวียนเทียนออนไลน์ ร่วมใจหล่อเทียนต้านโควิด เพิ่มบุญชีวิต ร่วมกันถวายทาน” ระหว่างวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2564 นี้ ที่เว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ https://www.facebook.com/WianTianOnline

ข่าวแนะนำ