'Google' แจ้งเตือนเหตุระเบิดกิ่งแก้ว ผ่าน 'SOS Alert' บน Google Search และ Maps

TNN ONLINE

สังคม

'Google' แจ้งเตือนเหตุระเบิดกิ่งแก้ว ผ่าน 'SOS Alert' บน Google Search และ Maps

'Google' แจ้งเตือนเหตุระเบิดกิ่งแก้ว ผ่าน 'SOS Alert' บน Google Search และ Maps

'กูเกิล ประเทศไทย' ทวีตแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ในโรงงาน เขตกิ่งแก้ว บางพลี พร้อมแจ้งเตือนเหตุ 'SOS Alert' บน 'Google map'

กูเกิล ประเทศไทย ทวีตแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ในโรงงาน เขตกิ่งแก้ว บางพลี โดยสามารภตรวจสอบการแจ้งเตือนผ่าน SOS Alert บน Google และ แมพได้

โดยกูเกิล ทวีตว่า " Google ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ สำหรับท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือต้องเดินทางไปบริเวณโดยรอบสถานที่ดังกล่าว โปรดตรวจสอบการแจ้งเตือนผ่าน SOS Alert บน Google Search และ Maps เพื่อความปลอดภัย"


'Google' แจ้งเตือนเหตุระเบิดกิ่งแก้ว ผ่าน 'SOS Alert' บน Google Search และ Maps'กูเกิล ประเทศไทย' แจ้งเตือนเหตุโรงงานไฟไหม้ผ่าน 'SOS Alert' บน 'กูเกิล แมพ'


'กูเกิล ประเทศไทย' แจ้งเตือนเหตุโรงงานไฟไหม้ผ่าน 'SOS Alert' บน 'กูเกิล แมพ'


ข่าวแนะนำ