ข่าวปลอม! รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษี

TNN ONLINE

สังคม

ข่าวปลอม! รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษี

ข่าวปลอม! รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษี

ข่าวปลอม รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี และ จักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องไปอู่ ตรอ.ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีอีกแล้ว

กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยข้อความผ่านเพจระบุว่า ข่าวปลอม

รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี และ จักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องไปอู่ ตรอ.ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีอีกแล้ว

จากประเด็นข้างต้น กรมการขนส่งทางบก ขอชี้แจงว่า

ปัจจุบัน รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี

สามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว!!! แต่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้

หากไม่นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ระบบจะแจ้งเตือนให้นำรถไปตรวจสภาพก่อน

ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที

ชำระภาษีรถออนไลน์ 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th

แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์

ตรวจสอบข่าวก่อนแชร์ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584ข่าวปลอม! รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษี


ข่าวแนะนำ