สถิติหวยย้อนหลัง 10ปี ออกวันพฤหัส

TNN ONLINE

สังคม

สถิติหวยย้อนหลัง 10ปี ออกวันพฤหัส

สถิติหวยย้อนหลัง 10ปี ออกวันพฤหัส

รวมสถิติหวยออกวันพฤหัส ย้อนหลัง 10 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกวันพฤหัส


วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ 1
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
1 กรกฎาคม 2564
713517
29
794 073
511 414

1 เมษายน 2564

47227005755 283393 577

16 ตุลาคม 2563

83789359757 594595 110

16 กรกฎาคม 2563

87328653

510 533

682 494
1 สิงหาคม 256238700658135 983562 795

16 พฤษภาคม 2562

96252671669 949018 828

2 พฤษภาคม 2562

06132425 043 476 374 699

17 มกราคม 2562

19707965206 412127 660

1 พฤศจิกายน 2561

14984058384 576046 509

16 สิงหาคม 2561

58611710340 670591 815
1 กุมภาพันธ์ 256102685331

106 947

181 519
16 พฤศจิกายน 256029239198831 961477 628
1 มิถุนายน 256005363061121 218581 881
16 มีนาคม 256027386392324 918694 941
16 กุมภาพันธ์ 256022911614128 464 375 953
1 ธันวาคม 255908606977 513 873 148 450
1 กันยายน 255963868462334 335630 669
16 มิถุนายน 255907381679251 804321 749
17 ธันวาคม 2558930255
08
140 250094 638
1 ตุลาคม 255859482507175 918440 799
16 กรกฎาคม 255812150749-294 461 761 830
16 เมษายน 255850626038-101 164 495 973
16 ตุลาคม 255765640994-647 784 848 910

16 มกราคม 2557

306902

52-077 149 242 510
1 สิงหาคม 255635643582-329 451 718 880
16 พฤษภาคม 255668712556-034 261 390 945

2 พฤษภาคม 2556

60345807-272 359 516 830
1 พฤศจิกายน 255552469463-188 217 285 338
16 สิงหาคม 255568387728-032 612 730 775
1 มีนาคม 255522251879-135 199 295 711
16 กุมภาพันธ์ 255564868418-111 214 420 906
1 ธันวาคม 255440814702-253 739 857 922
1 กันยายน 255472453385-021 533 821 847
16 มิถุนายน 255435127688-162 167 486 582
30 ธันวาคม 255388411249-153 186 933 936

16 ธันวาคม 2553

33438024-529 315 533 306
16 กันยายน 255301742266-103 316 431 075
1 กรกฎาคม 255348023968-893 450 918 961
1 เมษายน 255395951722-040 174 447 663
1 ตุลาคม 255216938706-249 255 435 714
16 กรกฎาคม 255200081694-005 177 356 836
16 เมษายน 255236841533
-
007 179 570 954ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล


**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง