มรภ.สวนสุนันทามอบ“กองทุน HIDA เพื่อน้อง…สู้ภัยโควิด-19”

TNN ONLINE

สังคม

มรภ.สวนสุนันทามอบ“กองทุน HIDA เพื่อน้อง…สู้ภัยโควิด-19”

มรภ.สวนสุนันทามอบ“กองทุน HIDA เพื่อน้อง…สู้ภัยโควิด-19”

มรภ.สวนสุนันทารับมอบเงินสนับสนุน “กองทุน HIDA เพื่อน้อง…สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 2.2 ล้านบาท

วานนี้ ( 22 พ.ค. 64 )มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเงินสนับสนุนกองทุน HIDA เพื่อน้อง..สู้ภัยโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) จากคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรม การจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 (HIDA 1) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วย รศ. พลเอก น.พ.ปริญญา ทวีชัยการ ประธานหลักสูตร รวมถึงคณะผู้บริหารหลักสูตร และคณะนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น 1 นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานนักศึกษา ร่วมมอบเงินกองทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


สำหรับเงินสนับสนุนกองทุน HIDA เพื่อน้อง..สู้ภัยโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไว้รัสโควิด-19 เป็นค่าครองชีพที่จำเป็น รวมทั้งมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

มรภ.สวนสุนันทามอบ“กองทุน HIDA เพื่อน้อง…สู้ภัยโควิด-19” มรภ.สวนสุนันทามอบ“กองทุน HIDA เพื่อน้อง…สู้ภัยโควิด-19”


ข่าวแนะนำ