ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง “ปันยารชุน” จากล้มละลาย

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง “ปันยารชุน” จากล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง “ปันยารชุน” จากล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง “ปันยารชุน” จากล้มละลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.5614/2552 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม


ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2559 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางสาววิจิตรา หรือฐานกาญจน์ ปันยารชุน จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 นั้น


ต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้


บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางสาววิจิตรา หรือฐานกาญจน์ ปันยารชุน ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง “ปันยารชุน” จากล้มละลาย

ข่าวแนะนำ