โพลเผยปชช.ชอบ "WORK FROM HOME” ปลอดภัยจากโควิด

TNN ONLINE

สังคม

โพลเผยปชช.ชอบ "WORK FROM HOME” ปลอดภัยจากโควิด

โพลเผยปชช.ชอบ  WORK FROM HOME” ปลอดภัยจากโควิด

สวนดุสิตโพลเผย "WORK FROM HOME” ปชช.รู้สึกปลอดภัยจากเชื้อโควิดแม้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเชื่อเจ็บแต่จบ

วันนี้(16 .. 64)สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี"พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home)" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,553 คน สำรวจวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2564 พบว่า ในช่วงนี้คนไทยทำงานที่บ้าน ร้อยละ 42.72 และทำทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ร้อยละ 34.45


โดยเห็นว่าการทำงานที่บ้าน (WFH) ทำให้รู้สึกปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ร้อยละ 74.82 ข้อดีของการทำงานที่บ้าน(WFH) คือ ลดการแพร่ระบาดของโรค ร้อยละ 88.33 ข้อเสีย คือ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.80 จากการทำงานที่บ้าน ผลงานประสบความสำเร็จร้อยละ 70.33


ส่วนความชื่นชอบต่อรูปแบบการทำงาน พบว่า ชอบทั้งการทำงานที่บ้านและการทำงาน ที่ทำงาน ร้อยละ 37.17 และเห็นว่านโยบายการทำงานที่บ้านนั้นช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ ร้อยละ 82.66 ในระยะเวลาปีกว่าที่ภาคประชาชนให้ความร่วมมือด้วยการทำงานที่บ้าน (WFH) และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังตัวเองอย่างเคร่งครัด เพราะต้องการให้สถานการณ์โควิด-19 นั้น "เจ็บแต่จบ" เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ในส่วนของภาครัฐเองก็ต้องเร่งมาตรการอื่น ไปพร้อมกันด้วย ทั้งการรับมือและเร่งการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้

โพลเผยปชช.ชอบ  WORK FROM HOME” ปลอดภัยจากโควิด

ข่าวแนะนำ