ประกาศ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้

TNN ONLINE

สังคม

ประกาศ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้

ประกาศ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้

กระทรวงการอุดมศึกษาฯออกประกาศให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เตรียมเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

วันนี้ (13พ.ค.64) ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเริ่มเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

ตามความพร้อมของแต่มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยให้ใช้การสอนแบบผสมผสาน ทั้งออนไลน์และออนไซต์ตามสถานการณ์ในพื้นที่ หากสามารถเปิดการสอนในสถานที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด

ขณะนี้ทาง อว. โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การเรียนออนไลน์ ให้มีมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ แต่สิ่งที่จะทำให้ทุกมหาวิทยาลัยสามารถเริ่มดำเนินการเรียนการสอนได้เร็วขึ้น ก็คือ การที่บุคลากรต่างๆ ได้รับวัคซีน ซึ่งอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยได้ลงความเห็นว่า หากอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ได้รับวัคซีนก่อนการเปิดเทอมจะสามารถสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น และจะทำให้ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ เกิดความมั่นใจในการใช้วัคซีนด้วย

ซึ่งในส่วนของนิสิต นักศึกษานั้น ถึงแม้ว่าอายุยังไม่มากนักและมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงได้น้อยกว่าผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมมาก และมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อและแพร่เชื้อต่อไปในสังคมได้สูง ดังนั้นจึงควรได้รับวัคซีน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละคน

ข่าวแนะนำ