ไทยเริ่มต้นฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 15พ.ค. คาดปีนี้ปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว

TNN ONLINE

สังคม

ไทยเริ่มต้นฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 15พ.ค. คาดปีนี้ปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว

ไทยเริ่มต้นฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 15พ.ค. คาดปีนี้ปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่ 15 พ.ค. ปีนี้คาดจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ

วันนี้ (12พ.ค.64) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2564 โดยระบุว่า ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 15 พ.ค. 2564 เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลม ระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามัน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

ในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ส่วนในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนปริมาณและการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตามในบางช่วงจะมี ฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่

ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5-10 ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม สำหรับภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ไทยเริ่มต้นฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 15พ.ค. คาดปีนี้ปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว

ไทยเริ่มต้นฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 15พ.ค. คาดปีนี้ปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว


ข่าวแนะนำ