ศธ.ผุดเว็บ "ครูพร้อม" จัดเรียน 5 รูปแบบ รับเปิดเทอม 1 มิ.ย.2564

TNN ONLINE

สังคม

ศธ.ผุดเว็บ "ครูพร้อม" จัดเรียน 5 รูปแบบ รับเปิดเทอม 1 มิ.ย.2564

ศธ.ผุดเว็บ ครูพร้อม จัดเรียน 5 รูปแบบ รับเปิดเทอม 1 มิ.ย.2564

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดทำเว็บไซต์ 'ครูพร้อม' จัดการเรียน การสอน 5 รูปแบบผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเทอมในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้

วันนี้ (12 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงถึงความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม ยังมีความรุนแรง เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ทางกระทรวงศึกษธิการได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยแบ่งจัดกิจกรรม 2 ระบบ คือ เรียนผ่านออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมจัดทำเว็บไซต์ "ครูพร้อม" เพื่อเสริมครู นักเรียน และประชาชน ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และกิจกรรมรูปแบบ ออฟไลน์ (Offline) โดยขอให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ส่วนสำหรับระยะที่ 2 คือ การเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ได้แก่ ออนไซท์ (On-site) เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. ออนแอร์ (On-air) เรียนผ่าน DLTV ออนดีมานด์ (On-demand) เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ออนไลน์ (On-line) เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และออนแฮนด์ (On-hand) เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ ได้

ด้าน นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาการจัดฉีดวัคซีนให้กับครู ทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 6 แสนราย ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดเทอม โดย ศบค.ชุดเล็กเห็นด้วยในหลักการ คาดว่าจะรวบรวมรายชื่อทั่วประเทศเสร็จสิ้นได้ภายในสัปดาห์นี้

ข่าวแนะนำ