เช็กด่วน! สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี 2564

TNN ONLINE

สังคม

เช็กด่วน! สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี 2564

เช็กด่วน! สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี 2564

เลขาฯ กพฐ. ประกาศเลื่อนปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ขณะที่ การสอบเข้า ม.1 และ ม.4 เลื่อนเป็นวันที่ 8 และ 9 พ.ค.แทน ยืนยันวันที่ 15 พ.ค. เด็กมีที่นั่งเรียนครบทุกคน

วันนี้ (21 เม.ย.64) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตนได้หารือร่วมกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประเมินสถานการณ์การปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 และการรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และแล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียน โดยมีข้อสรุปให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปตามกำหนดเดิมคือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ยังไม่ดีขึ้น อาจมีการเสนอเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป แต่จะต้องขึ้นอยู่กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) เป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง

สำหรับการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับสลาก และการสอบคัดเลือกเข้าเรียน สพฐ. ได้กำชับให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเป็นสำคัญ

สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) มีดังนี้

- "ประถมศึกษาปีที่ 1" จับฉลากและประกาศผล วันที่ 2 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัววันที่ 4 พ.ค.

- "มัธยมศึกษาปีที่ 1" รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. จากเดิมสอบคัดเลือกวันที่ 1 พ.ค. เลื่อนเป็นวันที่ 8 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 พ.ค.

- "มัธยมศึกษาปีที่ 4" ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. จากเดิมสอบคัดเลือกวันที่ 2 พ.ค. เลื่อนเป็นวันที่ 9 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 12 พ.ค. รายงานและมอบตัว วันที่ 13 พ.ค.

- "มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย" รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือกวันที่ 9 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 12 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัววันที่ 13 พ.ค.

- "โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ" รับสมัคร วันที่ 24-30 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พ.ค. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือกวันที่ 6-9 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พ.ค.

- สำหรับ "เด็กที่ยังไม่มีที่เรียน" ยื่นความจำนงได้ในวันที่ 12-13 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 14 พ.ค. และมอบตัววันที่ 15 พ.ค.64


เช็กด่วน! สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี 2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง