ข่าวปลอม อย่าแชร์! เตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นซูรีแค เข้าไทยวันที่ 23-25 เม.ย. 64

TNN ONLINE

สังคม

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นซูรีแค เข้าไทยวันที่ 23-25 เม.ย. 64

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นซูรีแค เข้าไทยวันที่ 23-25 เม.ย. 64

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นซูรีแค เข้าไทยวันที่ 23-25 เม.ย. 64




ตามที่ได้มีการออกคำเตือนเกี่ยวกับเรื่อง เตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นซูรีแค เข้าไทยวันที่ 23-25 เม.ย. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


กรณีข้อความเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือพายุซูรีแค ที่จะเข้าประเทศไทยวันที่ 23 – 25 เมษายน 2564 นี้ ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งพายุไต้ฝุ่นซูรีแค บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือมากยิ่งขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย


จากการพยากกรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2564 คาดว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะลมตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไทยภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน อ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th โทรสายด่วน 1182


ข่าวปลอม อย่าแชร์! เตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นซูรีแค เข้าไทยวันที่ 23-25 เม.ย. 64




บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งพายุไต้ฝุ่นซูรีแค บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง