เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564 โอนเข้าวันนี้!

TNN ONLINE

สังคม

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564 โอนเข้าวันนี้!

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564 โอนเข้าวันนี้!

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้มีสิทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บาท วันนี้ เช็คเงินอุดหนุนบุตรได้ที่นี่

วันนี้ (9 เม.ย.64) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันที่ 9 เมษายน 2564 รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564

ทั้งนี้ กำหนดการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

- ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มีนาคม 2564

โดยจะมีการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

เช็คสิทธิ์หรือตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนบุตร

สามารถตรวจสอบได้โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง หรือ ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564

โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

4.กดค้นหาข้อมูล

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง