เปิด 10 ตำแหน่ง รับ 5.6 หมื่นอัตรา รองรับคนว่างงาน

TNN ONLINE

สังคม

เปิด 10 ตำแหน่ง รับ 5.6 หมื่นอัตรา รองรับคนว่างงาน

เปิด 10 ตำแหน่ง รับ 5.6 หมื่นอัตรา รองรับคนว่างงาน

กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งกว่า 5 หมื่นอัตรารองรับสำหรับคนว่างงาน

วันนี้ ( 6 มี.ค. 64 )นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันมาโดยตลอด พร้อมมอบหมายให้กรมการจัดหางานทำงานเชิงรุก ติดตามตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับปัญหาการว่างงาน ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ จากนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ยังมีความต้องการจ้างงาน แบ่งเป็นตำแหน่งงานว่างแบบเต็มเวลาจำนวน 56,138 อัตรา

โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรก ที่นายจ้าง สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด ได้แก่


1.แรงงานในด้านการผลิตต่างๆและแรงงานทั่วไป

2.แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ

3.แรงงานด้านการผลิต

4.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ

5.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

6.ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

7.พนักงานบริการลูกค้า

8.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน)และพนักงานขายของหน้าร้าน 9.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ

10.เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

ขณะที่ตำแหน่งงานว่าง Part time จำนวน 1,255 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง Part time ทั่วประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่


1.ผู้ขนส่งสินค้าอื่นๆ

2.ผู้ช่วยพ่อครัว

3.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ

4.พนักงานบริการลูกค้า

5.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน),พนักงานขายของหน้าร้าน ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างรองรับทุกระดับการศึกษา และอัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ล่าสุดกรมการจัดหางาน ได้สั่งการเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ลงพื้นที่พบปะนายจ้าง สถานประกอบการที่ยังมีกำลังการจ้างงาน เพื่อขอข้อมูลตำแหน่งงานว่าง เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานและประสงค์หางานทำ

ซี่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ออกจากงานมายื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน จำนวน 114,101 คน รายงานตัวผ่านระบบ 487,143 คน ลดลงจากเดือนมกราคม ที่มีผู้ยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงาน 128,079 คน รายงานตัวผ่านระบบ 511,726 คน

สำหรับผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง