วันมาฆบูชา ชี้พิกัด "เวียนเทียนออนไลน์" แบบวิถีใหม่

TNN ONLINE

สังคม

วันมาฆบูชา ชี้พิกัด "เวียนเทียนออนไลน์" แบบวิถีใหม่

วันมาฆบูชา ชี้พิกัด เวียนเทียนออนไลน์ แบบวิถีใหม่

ชี้พิกัด "เวียนเทียนออนไลน์" วันมาฆบูชา 2564 แบบวิถีใหม่ อิ่มบุญ ห่างไกลโควิด

วันมาฆบูชา 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต


ปีนี้เนื่องจากโควิด-19 ระบาดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลและเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว


มหาเถรสมาคม จึงมีมติให้พุทธมณฑล งดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในส่วนของวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค การจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่ง หรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ กำหนด กรณีที่มีประชาชนไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามที่เห็นว่าเหมาะส


โดยพุทธศาสนิกชน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อเวียนเทียนในวันมาฆบูชา แบบ New Normal

วันมาฆบูชา ชี้พิกัด เวียนเทียนออนไลน์ แบบวิถีใหม่

วันมาฆบูชา ชี้พิกัด เวียนเทียนออนไลน์ แบบวิถีใหม่


นอกจากนี้เพจ "กรมการศาสนา" ก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วม "เวียนเทียนออนไลน์" ด้วยเช่นกัน ผ่านเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

วันมาฆบูชา ชี้พิกัด เวียนเทียนออนไลน์ แบบวิถีใหม่

ข่าวแนะนำ