เช็กด่วน! ครม.เพิ่ม 3 กลุ่ม รับสิทธิ www.เราชนะ.com ลูกจ้าง-อสม.

TNN ONLINE

สังคม

เช็กด่วน! ครม.เพิ่ม 3 กลุ่ม รับสิทธิ www.เราชนะ.com ลูกจ้าง-อสม.

เช็กด่วน! ครม.เพิ่ม 3 กลุ่ม รับสิทธิ www.เราชนะ.com ลูกจ้าง-อสม.

"เราชนะ" เช็คสิทธิ ครม.เคาะลงทะเบียน www.เราชนะ.com 3 กลุ่มเพิ่มเติม ลูกจ้างแบบจ้างเหมาส่วนราชการ (ไม่ขึ้นตรงกับรัฐ), ลูกจ้างรายวันส่วนราชการ, อสม.

16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้านเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับ ครม.อนุมัติขยายสิทธิผู้รับโครงการเราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาทเพิ่มอีก 3 กลุ่ม


โดยโพสต์ข้อความว่า ครม.อนุมัติขยายสิทธิผู้รับโครงการเราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ปรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ สามารร่วมรับสิทธิโครงการเราชนะได้ เพิ่มเติม


ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ


- ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของหน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มลูกจ้างที่จ้างผ่านบริษัท ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยราชการโดยตรง


- ลูกจ้างรายวันส่วนราชการ สามารถรับสิทธิโครงการเราชนะได้


- อาสาสมัคร ต่างๆ เช่นอาสาสมัครสาธารณสุข อสม. มีสิทธิรับเราชนะ


เช็กด่วน! ครม.เพิ่ม 3 กลุ่ม รับสิทธิ เราชนะ  ลูกจ้าง อสส. อสม.

ข่าวแนะนำ