กทม.รับมือขยะติดเชื้อพุ่งสูง

TNN ONLINE

สังคม

กทม.รับมือขยะติดเชื้อพุ่งสูง

กทม.รับมือขยะติดเชื้อพุ่งสูง

กรุงเทพธนาคมเผยโควิด-19 ระบาดระลอกสอง ทำขยะติดเชื้อพุ่งสูง กำจัดถึงวันละ 60 ตันต่อวัน ยังเหลือรองรับได้อีก 10 ตันต่อวัน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯในฐานะผู้ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดเก็บขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจากจากสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร ถือเป็น 1 ใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่ง ศบค.ที่ 1/2564 จากที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ขณะนี้ยอดสะสมถึง 7 ม.ค.64 มีผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่กรุงเทพฯรวม 327 คน อยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตลอดจนศูนย์กักกันโรคทั่วกรุงเทพมหานครรวม 167 แห่ง ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากการระบาดระลอกแรกมี.ค. - เม.ย.63 ที่มีสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่เข้ากักกันโรค อยู่ประมาณ 50 แห่ง โดยบริษัทได้จัดทีมพนักงานและรถเก็บขนขยะโควิด-19โดยเฉพาะจำนวน 5 ชุดปฏิบัติงาน ปัจจุบันได้จัดเก็บขยะโควิด-19 สะสมรวมตั้งแต่เริ่มพบผู้ป่วยในกทม. (28ม.ค.63 เป็นต้นมา) จัดเก็บรวมแล้วกว่า 1,630 ตัน

ดร.เกรียงพล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทฯยังคงมาตรการการจัดเก็บขยะโควิด-19 แยกจากขยะติดเชื้ออื่น ๆ อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถและอุปกรณ์ป้องกันน้ำยาฆ่าเชื้อทุกขั้นตอนเข้าไปจัดเก็บทันทีที่ได้รับการประสานจากสถานพยาบาลและสถานที่กักกันโรค และนำเข้าระบบเผากำจัดขยะติดเชื้อโดยทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เตรียมแผนรองรับโดยจัดหาชุดป้องกัน หน้ากากอนามัย ถุงมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องนำเผากำจัดไปพร้อมขยะโควิดที่จัดเก็บในแต่ละครั้ง โดยจัดหาสำรองไว้อย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พนักงานผู้ปฎิบัติหน้าที่ตลอดจนสถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อรองรับสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น โดยติดตามประเมินสถานการณ์จากทางศบค.กทม.อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันความสามารถในการรองรับขยะติดเชื้อของบริษัท สามารถรองรับได้สูงสุด 70 ตันต่อวัน โดยปัจจุบันมีขยะติดเชื้ออื่น ๆ และขยะติดเชื้อโควิด-19 นำสู่ระบบการเผากำจัดของบริษัท อยู่ที่ 60 ตันต่อวัน ยังเหลือกำลังการกำจัดขยะติดเชื้อได้อีก 10 ตันต่อวัน ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาขยะโควิด-19ตกค้างอย่างแน่นอน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE